Ekspert wyjaśnia

Znaki drogowe na osiedlach mieszkaniowych

15 czerwca 2008

Pytanie: Na naszym osiedlu w Bydgoszczy są np.: znaki "Początek strefy zamieszkania", ale nie ma znaku, że strefa zamieszkania się kończy. Natomiast na innych osiedlach odległych od mojego ponad 10 km są znaki "Koniec strefy zamieszkania", za to nie ma początku. Prawdopodobnie w ramach "racjonalnego" gospodarowania. Sytuacja taka jest od kilku lat. Z jaką prędkością można jeździć po Bydgoszczy? Jeżeli nie spotkaliśmy znaku kończącego strefę zamieszkania. Bronisław Nowak

Odpowiedź: Brak znaku na początku lub na końcu strefy zamieszkania świadczy o wyjątkowym niechlujstwie zarządcy drogi, zwłaszcza jeżeli trwa od kilku lat, jak napisano w liście. Jest to jednak dziwne, gdyż znaki D-40 "strefa zamieszkania" są z zasady wykonywane jako dwustronne, a więc na odwrotnej stronie tablicy znajduje się znak D-41 "koniec strefy zamieszkania". Jest on wówczas umieszczony po lewej stronie drogi, co przepisy dopuszczają (par. 61 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).

Jeżeli nie oznaczono końca strefy zamieszkania kierujący musi sam wydedukować czy wyjechał z tej strefy, co na ogół nie stwarza trudności, zwłaszcza jeżeli strefa ta jest należycie urządzona, a więc jej wygląd odróżnia się od zwykłej drogi, na której ruch pojazdów i pieszych jest wyodrębniony. W razie wątpliwości kierujący nie powinien przekraczać 20 km/h, zaś po zorientowaniu się, iż strefa ta skończyła się, może jechać z prędkością określoną w ustawie lub wynikającą z ewentualnie umieszczonych znaków B-33 "ograniczenie prędkości". Serdecznie pozdrawiam Zbigniew Drexler

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler – autor podręczników do nauki jazdy