Legislacja

Czytelniejszy system ratownictwa

3 października 2019

Czytelniejszy system ratownictwa
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister Zdrowia do konsultacji publicznych skierował projekt rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Wśród zaproponowanych zmian określono, iż ambulans ma być wyłącznie w żółtym kolorze. Jak uzasadnia resort zmiana przepisów podyktowana jest koniecznością ujednolicenia pojazdów wykorzystywanych w systemie ratownictwa.

Opublikowany projekt obejmuje rozstrzygnięcia pozornie mniejszej wagi bo: wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierującego akcją medyczną, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, kolorystyki pojazdów. Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego, po zmianach ma to być wyłącznie żółty kolor. Zmiany normują kolorystykę umundurowania określoną kolorami: czerwonym oraz granatowym lub kombinacją tych kolorów, dopuszczają również niewielkie dodatki w kolorze czarnym. W projekcie rozporządzenia wprowadzono też zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko, Straż Graniczna), przez noszenie emblematów funkcji i nazwiska. Nowe wymagania w odniesieniu do umundurowania staną się obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r., natomiast specjalistyczne środki transportu sanitarnego mają być wyłącznie żółte od 1 stycznia 2028 r. (jm)