Legislacja

Dopłaty do zakupów pojazdów niskoemisyjnych: kto, kiedy i jak

29 listopada 2019

Dopłaty do zakupów pojazdów niskoemisyjnych: kto, kiedy i jak
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem wczorajszym w życie weszły przepisy rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu pojazdów niskoemisyjnych: rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Podstawa prawna jest, ale trzeba teraz wiedzieć kiedy i gdzie należy składać wnioski o tę pomoc w zakupie takich aut.

Wysokość dotacji. Wsparcie zakupu dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej, nowego pojazdu kategorii M1. Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej lub osób fizycznych w jednym naborze wynosi:

1) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną – 30% ceny nabycia, nie

więcej jednak niż 37 500 zł;

2) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych

w nim ogniwach paliwowych napędzanego wodorem – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 000 zł.

Wsparcie zakupu pojazdu, może być udzielone, jeżeli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł i odpowiednio nie przekracza 300 000 zł. Wsparcia zakupu udziela się jednokrotnie w danym naborze dla jednej osoby fizycznej lub osób fizycznych – zapisano w rozporządzeniu. Natomiast wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli była pomoc ze środków innych Funduszy bądź źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Termin i adresat składanych wniosków o refundacje. Wnioski mogą być składane w terminach określonych w informacji o naborze. A objęte nim mogą zostać wyłącznie pojazdy zakupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru. Czyli trzeba pamiętać, że procedura przewiduje po pierwsze zakup pojazdu i dopiero wspomniany wniosek. Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dopłaty ma nastąpić w pierwszej połowie grudnia. I adresat – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne czy cel aktu będzie spełniony i będzie ich więcej na polskich drogach? (jm)