Ogłoszenia

Przed nami Mobility Week

13 września 2021

Przed nami Mobility Week
(fot. Małopolska Wojewódzka Rada BRD)

Rozpoczynamy obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku obchody tzw. Mobility Week przypadają na okres od 16 września (czwartek) do 22 września (środa) - ostatni dzień obchodów to tzw. Dzień bez samochodu.

Ważne, aby te obchody były nie tylko powielaniem haseł, ale impulsem do przemyśleń na temat przyszłości transportu i tego, jak chcemy, aby wyglądało nasze miasto za 5, 10, 15 lat. Aby był to impuls do rzeczywistego wprowadzania przemyślanych rozwiązań w miastach, bo to głównie do nich skierowana jest inicjatywa.

Celem działań jest zachęcanie lokalnych władz do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców. W 2020 roku w projekcie uczestniczyło ponad 2000 miast z 44 krajów. W wielu z nich wprowadzono trwałe rozwiązania skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego.

Organizatorzy zachęcają do tego, aby ograniczenia wynikające z czasu pandemii wykorzystać i przekuć w coś dobrego- może to właśnie jest ten moment, aby zmienić nasze niekorzystne przyzwyczajenia transportowe, aby poprawić i dostosować infrastrukturę, podnieść jakość naszego życia, zadbać o zdrowie, a jednocześnie wpłynąć na poprawę w ruchu drogowym?

Zaletą projektu jest fakt, iż nie tylko miasta mogą realizować swoje działania na tym polu. Swoje inicjatywy mogą przedstawiać także organizacje, szkoły, firmy prywatne. Jedną z nich jest kampania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - https://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=PL&action_uid=xxOPJ7SG

Zmiana niekorzystnych przyzwyczajeń transportowych drogą do poprawy jakości życia i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym to projekt Małopolskiej Rady skierowany głównie do mieszkańców Małopolski i obejmuje kampanię edukacyjną (16-22 września), debatę radiową (18 września godz. 10:00 Radio Kraków) oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane przez Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (19 września). Kampania obejmuje promowanie wszystkich zrównoważonych form mobilności, w tym transportu publicznego, rowerowego i pieszego. To jedno z wielu takich przedsięwzięć- nie na skalę globalną, ale lokalną, a każde działania w regionie są na wagę złota – zwłaszcza jeśli przyłączy się do nich wiele podmiotów.

Jako miasta, organizacje pozarządowe wprowadzając zmiany w ruchu drogowym, prowadząc kampanie i poprawiając bezpieczeństwo powinniśmy wprowadzać  zmiany w sposób przemyślany, długofalowy, systematyczny, regularny i co najważniejsze- skoordynowany. Tydzień Mobilności to tylko jedno z wielu wydarzeń do którego możemy się przyłączyć do czego bardzo zachęcamy. Ale to wydarzenie ważne, mogące dać impuls do korzystnych dla nas wszystkich zmian, poczynając od nastawienia, zmian w naszym myśleniu, postrzegania organizacji ruchu, po wprowadzanie tych zmian w życie. Potraktujmy je jako wyzwanie do dyskusji i zmian, niż jednorazową akcję promocyjną danego miasta.

Małopolska Wojewódzka Rada BRD