Przegląd prasy

DZIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. Zwyczajnie, chcieli porozmawiać

8 sierpnia 2018

DZIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. Zwyczajnie, chcieli porozmawiać
(fot. ze zbiorów F. Gregi)

Instruktorzy nauki i techniki jazdy chcą, aby dzień 7 sierpnia był ich dniem – DNIEM INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. Pisaliśmy o tej inicjatywie wielokrotnie zarówno na łamach portalu PRAWO DROGOWE@NEWS jak i INSTRUKTOR.pl. Rozmawialiśmy z pomysłodawcami, wspólnie szukaliśmy uzasadnienia, instruktorzy mówili o swojej pracy. Dziś 7. dzień sierpnia, instruktorzy w całym kraju przygotowują różnorodne działania: ich samochody pojawią się oflagowane i stosownie oznaczone, oni sami wystąpią odświętnie ubrani itd. itp. Po raz kolejny będą mówili o swojej pracy, o odpowiedzialności, ale też o jakości szkolenia. Już dziś mamy dla Państwa pierwszą relację. W Szczecinie instruktorzy świętowali właśnie z okazji DNIA INSTRUKTORA. Chciałabym podkreślić, że postanowili także honorowo oddać krew dla ofiar wypadków drogowych. Poniżej relacja Filipa Gregi, współinicjatora spotkania, instruktora nauki i techniki jazdy, Prezesa Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy. Obejrzyjcie Państwo także mały fotoreportaż. Spotkanie skromne, ale godne.

Serdecznie pozdrawiam instruktorów nauki i techniki jazdy, ten dzień po prostu Wam się należy – jak to zostało kiedyś powiedziane.

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

 

Szczecin chce świętować Dzień Instruktora

Szczecin, 4 sierpnia 2018 r. Frekwencja może nie była zbyt duża, ale i tak przybyło więcej osób niż się spodziewaliśmy. Szczecin chce świętować Dzień Instruktora! Już w połowie lipca rozpoczęliśmy działania mające na celu uczczenie naszego zawodu i naszych wysiłków. Choć oficjalnie DZIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY jeszcze nie został ustanowiony, jednak środowisko z dużą satysfakcją przyjęło pomysł zorganizowania okolicznościowego spotkania.

Pomysł obchodów niemal pierwszego dnia urósł do rangi wydarzenia. Wystarczyło kilka krótkich telefonów, aby Koleżanki i Koledzy instruktorzy zmobilizowali się do działania. Wsparł nas także szef WORD Szczecin Cezary Tkaczyk. Dyrektor zaprosił nas do Ośrodka, dla organizacji części oficjalnej spotkania udostępnił salę konferencyjną, ale też umożliwił organizację tej mniej oficjalnej części – spotkania grillowego. Co ważne, mogliśmy swobodnie skorzystać ze sprzętu dydaktycznego – symulatora dachowania i nowych pojazdów szkoleniowych.

Środowisko instruktorskie jest bardzo specyficzne. Trzeba uczciwie przyznać, że często jest ono skonfliktowane i podzielone. Najczęściej zupełnie bez powodu. Często zadawałem sobie pytanie – Z jakiego powodu? Odpowiedź jest prosta: trudna sytuacja ekonomiczna, bezkarne istnienie nieuczciwej konkurencji, plotki czy zwyczajny brak świadomości na temat sposobu funkcjonowania konkurencyjnych ośrodków. Często też sami instruktorzy, a nawet kursanci, bywają źródłem nieprawdziwych informacji, które z kolei maja ogromny wpływ na nieprzychylne postrzeganie kolegów po fachu. Dlatego właśnie chcemy się spotykać. Chcemy spojrzeć sobie w oczy, poznać się osobiście, znać już nie tylko ze stron internetowych. Chcemy rozmawiać o problemach zawodowych, o metodach szkolenia itd. itp. Może coś sobie wyjaśnimy, a może zwyczajnie podzielimy uwagami, doświadczeniami.

Nasza „grupa inicjatywna” już w pierwszych dniach pozyskała cztery ośrodki szkolenia, każdego następnego dnia otrzymywaliśmy kolejne deklaracje udziału. Głęboko wierzę, że to był tylko skromny pierwszy krok, ale bardzo udany i w dobrym kierunku.

Jako instruktorzy nauki jazdy mamy wpływ na stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć również działania ratunkowe – honorowo oddaliśmy krew. Dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, podczas naszej imprezy, każdy kto mógł i chciał, oddawał krew. Wiemy, że brakuje jej szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy wypadków jest więcej. Może – także w ten sposób – przyczyniliśmy się do uratowania czyjegoś życia.

To było nasze szczecińskie spotkanie z okazji DNIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. Pierwsze, ale z całą pewnością, będą kolejne. Rozstaliśmy się zadowoleni. Już dziś zapraszamy na 7. sierpnia 2019. Koleżanki i Koledzy wpiszcie tę datę do swoich kalendarzy!

Filip Grega