Statystyka

Przestępstwo pijanego kierowcy. Niestety akceptujemy

8 września 2021

Przestępstwo pijanego kierowcy. Niestety akceptujemy
(fot. PEXELS)

Kolejne wydarzenie z pijanym kierowcą, tu 2 promile alkoholu i rajd ulicami, szczęśliwie obywatelskie zatrzymanie i tym razem przestępstwo bez ofiar śmiertelnych. To kolejne uzasadnienie zaostrzenia obowiązujących kar. Po raz kolejny stawiamy pytanie: Jak się zachowasz, widząc nietrzeźwą osobę, która chce wsiąść za kierownicę?

Sonda tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Mija kilka miesięcy jak opublikowaliśmy ankietę, w której pytaliśmy: Jak się zachowasz, widząc nietrzeźwą osobę, która chce wsiąść za kierownicę? Tak oto wygląda rozkład odpowiedzi: uniemożliwię jazdę/zabiorę kluczyki - 68%; zatelefonuję na policję - 18%; nie będę donosicielem - 9% oraz nie wiem - 6%. W sumie 32% odpowiadających nie zabierze kluczyków pijanemu kierowcy lub nie wie czy zabierze, 18% zatelefonuje na policję, ale pijany kierowca będzie już jechał! Czyli akceptuje zachowanie pijanego kierowcy? Przypomnijmy - jeśli kierowca ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi, znajduje się w stanie nietrzeźwości i popełnia przestępstwo. Grozi za to kara więzienia do 2 lat.

Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

W Sejmie czeka na rozpoczęcie procedowania projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym i innych, które mają zaostrzyć sankcje dla takich będących „po spożyciu” lub pijanych piratów drogowych. Autorzy projektu uzasadniają, iż nie może być tutaj łagodniejszego prawa. To potencjalne zagrożenie życia dla kierującego, dla pasażerów, dla innych uczestników ruchu drogowego. Pozostaje także kwestia współodpowiedzialności. Przecież ktoś siedział przy stole z tym pijanym kierowcą, ktoś mógł zabrać kluczyki, wezwać taksówkę itd. Dlaczego tak się nie stało? Czy to przyzwolenie na podobne zachowania? Tak! Pozostaje kwestia - akceptacji takich zachowań.

Kierowca „po spożyciu” i ten pijany.. W minioną środę na warszawskim Mokotowie doszło do zdarzenia o którym mówi cała Polska. Za kierownicą BMW - jak to wykazało badanie - 2 promile w wydychanym powietrzu. Pojazd kierowany przez pijaną osobę pokonał niemały odcinek ruchliwych ulic miasta, aż w końcu ktoś postanowił zareagować, zajechał drogę, uniemożliwił dalszy rajd i zabrał kluczyki. To zdecydowanie właściwa postawa. Policjanci przeprowadzili kontrolę, użyli alkomatu, zatrzymali prawo jazdy, auto odebrała osoba wskazana, „bohaterkę” przewieziono na komisariat. Postawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia. Sprawa zostanie skierowana do prokuratury.

Polskie prawo rozróżnia dwa stany „po spożyciu” - stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) oraz stan nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza). W pierwszym wypadku jest to wykroczenie drogowe (art. 87 Kodeksu wykroczeń): 10 tzw. punktów karnych, grzywna od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo (art. 178a

Kodeksu karnego) czekają go sankcje: kara pozbawienia wolności do 2 lat; grzywna uzależniona od dochodów, wpłata minimum 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 10 tzw. punktów karnych, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. O wymiarze kary decyduje sąd.

Wracając do przywołanego zdarzenia ze stołecznych ulic, zdarzenia z udziałem osoby popularnej, w mediach obok ostrych osądów pojawiają się także usprawiedliwienia czy apele o złagodzenie opinii.

Kodeks wykroczeń

Kodeks karny

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Statystyki. Dlaczego takie zachowania jednak nie są zdecydowanie i publicznie piętnowane? W 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1656 wypadków, zginęło w nich 216 osób, rannych zostało 1847. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,9%. W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost (mimo stanu epidemii): liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 1 (+0,1%) i osób zabitych o 24 (+12,5%) oraz spadek liczby osób rannych o 168 (-8,3%). (jm)

Słowa kluczowe kodeks karny pijani kierowcy