Świtowy Tydzień BRD
Przed nami 4. Światowy Tydzień brd
Przegląd prasy

Przed nami 4. Światowy Tydzień brd

5 maja 2017

4 Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to inicjatywa Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, która w tym roku przypada na dni 8-14 maja.