Ekspert wyjaśnia

Bezterminowe prawo jazdy a badania lekarskie

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

16 grudnia 2005

Pytanie: Czy bezterminowe prawo jazdy obliguje do badań lekarskich?

Odpowiedź: Tak, w następujących przypadkach:

Badaniom okresowym lekarskim i psychologicznym podlegają kierowcy wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne. (Ustawa o transporcie drogowym, rozdział 7a)
Badaniom okresowym lekarskim i psychologicznym podlegają też egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy amatorzy kierowani są na badania, jeśli:

- ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

- są skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

a) uczestniczyli w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny,

b) kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

- są skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;

- są skierowani jest decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. (Ustawa – Prawo o ruchu drogowym, rozdział 4, art. 122-124)

Odpowiedzi udzieliła: mgr Agata Bronikowska

psycholog upoważniony do badania osób kierujących pojazdami, psycholog odwoławczy

Słowa kluczowe prawo jazdy transport drogowy