Ekspert wyjaśnia

Czas pracy instruktora nauki jazdy

Autor: Grupa IMAGE

6 sierpnia 2005

Pytanie: Czy mogę pracować ? W związku z obowiązującym  czasem pracy kierowcy 9 godzin dziennie. Oraz czasem pracy instruktora nauki jazdy , który nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie.  Mogę pracować rano jako kierowca 9 godzin i po południu (w czasie wolnym jako kierowca)  jako instruktor nauki jazdy 8 godzin. Lub w innej sytuacji 8 godzin dziennie w jakiejkolwiek pracy i 8 godzin po południu jako instruktor nauki jazdy. Krzysztof G.

Odpowiedź: Odpowiadając przytoczymy projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, oto jego § 14: "1. Łączny czas prowadzonych w ciągu dnia przez instruktora zajęć praktycznych nie może przekraczać 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami. 2. W przypadku kiedy instruktor prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców, oraz świadczy pracę wykonując inny zawód, lub prowadzi szkolenie teoretyczne, to jego łączny czas pracy nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby." Rozporządzenie ma obowiązywać od 3 października 2005 r. Redakcja

Źródło: Projekt z dnia 21 lipca 2005 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Źródło Grupa IMAGE