Ekspert wyjaśnia

Termin na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela

Autor: "Gazeta Prawna"

6 sierpnia 2005

Pytanie: Kilka miesięcy temu skradziono mi prawie nowy samochód. Fakt zaginięcia auta zgłosiłem natychmiast na policji oraz poinformowałem zakład ubezpieczeń, z którym zawarłem umowę autocasco. Od prawie 4 miesięcy nie mogę wyegzekwować odszkodowania, cały czas tłumaczą mi, że prowadzą postępowanie wyjaśniające. Czy jest to jakiś termin? - Paweł C. z Katowic.

Odpowiedź: Tak.  Obowiązujące przepisy przewidują termin, w jakim zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie. Kodeks cywilny określa ten termin na 30 dni. Termin ten może także być indywidualnie określony w umowie. Wypłata odszkodowania może się opóźnić, jeżeli wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe. W tej sytuacji świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Podstawa prawna:

Artykuł 817 kodeksu cywilnego.

Wyrok SN z 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 412/03, Biuletyn SN z 2004 r. nr 12, poz. 9.

Słowa kluczowe ubezpieczenia komunikacyjne