Ekspert wyjaśnia

Dokumenty zgubione podczas podróży

22 czerwca 2008

Pytanie: Jeśli podczas podróży stracimy dokumenty czy pieniądze, możemy liczyć na pomoc konsula. Zapewni nam też bezpieczny powrót do kraju?

Odpowiedź: Polska placówka konsularna może być nam szczególnie pomocna wówczas, gdy zachodzi wątpliwość, jakie jest nasze obywatelstwo, a straciliśmy wszystkie dokumenty, które mogłyby je potwierdzić. Konsul umożliwi wystąpienie do właściwego urzędu w kraju, aby przesłał faksem kopię dokumentu stwierdzającego naszą tożsamość, a następnie wystawi nam paszport tymczasowy na powrót do kraju. Dlatego przed wyjazdem za granicę warto zrobić kserokopię dowodu i paszportu. Pozwoli to skrócić niektóre procedury konsularne. Dane teleadresowe konsulatów i innych naszych placówek za granicą znajdują się na stronie: http://www.msz.gov.pl/Adresy,polskich,placowek,za,granica,1803.html