Ekspert wyjaśnia

Egzaminator wyjaśnia

25 stycznia 2015

f26802739dfdca5315d99f90cc9bea2ee0988694

(511-43 fot: jola michasiewicz)

Pytanie: Mam pytanie odnoszące się do egzaminu na prawo jazdy kat. "B". Czy egzaminator może podczas egzaminu państwowego wydać polecenie zaparkowania w miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych? Pozdrawiam. Czytelnik

Odpowiedź: Patrząc WYŁĄCZNIE przez pryzmat obowiązujących przepisów, polecenie wykonania zadania parkowania na egzaminie kat. B w miejscu oznaczonym znakiem D-18a - nie jest zabronione. Jest natomiast niedydaktyczne i stoi w sprzeczności z kreowaniem pozytywnych wzorców na drodze.

Dlaczego nie jest zabronione? Znak D-18a oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu osoby uprawnionej. Postój pojazdu, w myśl definicji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Podczas wykonywania zadania parkowania na egzaminie oceniany jest zarówno wjazd, jak i wyjazd z miejsca parkingowego. Można zatem domniemywać, iż całe zadanie realizowane jest jednocześnie i chwilę po "zaparkowaniu", nastąpi wyjazd z tego miejsca. Tym samym postój pojazdu w miejscu zastrzeżonym, trwać będzie poniżej jednej minuty.

Egzamin jest końcowym elementem procesu kształcenia. Nauczając, powinniśmy propagować pozytywne wzorce. Przy części praktycznej egzaminu oceniamy między innymi umiejętność podejmowania przez kierującego samodzielnych, racjonalnych decyzji na drodze.

Zadać można zatem pytanie retoryczne: "Co chcielibyśmy sprawdzić czy udowodnić, wyznaczając zdającemu miejsce oznaczone znakiem D-18a, do wykonania manewru parkowania???"

Pozdrawiam, Krzysztof Wójcik

049f7169217a77e84596355f3793e10deb176e28

(511-44 fot. jola michasiewicz)

Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Wójcik, p.o. Kierownika Wydziału Szkoleń WORD w Warszawie, były egzaminator nadzorujący