Ekspert wyjaśnia

I kwestie postoju

22 marca 2009

Pytanie: Czy “strefa parkowania” oraz “strefa ograniczonego postoju” odwołuje znaki B-35, B-36?

Odpowiedź: Znaki B-39 "strefa ograniczonego postoju" i D-44 "strefa parkowania" wyrażają odmienne uregulowanie kwestii postoju przede wszystkim przez to, ze dotyczą określonych obszarów, a nie dróg, na których się znajdują, jak to ustalono dla znaków B-35 i B-36. Jest to regulacja szczególna przewidziana w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych a więc na jej podstawie, umieszczone przed tymi strefami, znaki B-35 i B-36 na ich obszarze nie obowiązują.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy