Ekspert wyjaśnia

Na drodze kolumna pieszych

22 marca 2009

Pytanie: Czy znak “zakaz ruchu pieszych” dotyczy także kolumny pieszych? Czy jadąc po placu, na którym ruch pojazdów odbywa się po tej samej nawierzchni ustępujemy pierwszeństwa kolumnie pieszych?

Odpowiedź: Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw przypomnieć, że zgodnie z przepisami kolumną pieszych jest "zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę...", zaś kierującym jest "osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych...".

Jakkolwiek kolumna składa się z osób idących pieszo, to jako formalna grupa podlega ona innym prawom ruchu. Jest ona prowadzona przez "kierującego", a więc wszelkie przepisy odnoszące się do kierującego stosuje się także do prowadzącego kolumnę, z którą tworzy całość. Tak więc znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" nie odnosi się do kolumny pieszych, a potwierdzają to również inne przepisy, m.in. dotyczące znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach", który zabrania "ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy."

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy