Ekspert wyjaśnia

INSTRUKTOR ROKU 2007

1 lipca 2006

Pytanie: Czy i gdzie mogę zarejestrować się do konkursu "INSTRUKTOR ROKU"?

Odpowiedź: Celem konkursów "INSTRUKTOR ROKU" jest integracja środowiska OSK, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz z jednostkami i organizacjami, których działalność na co dzień związana jest z naszą branżą. Działania takie mają duży wpływ na podnoszenie poziomu szkolenia, co ma ścisły związek z kształtowaniem właściwych postaw u przyszłych uczestników ruchu drogowego a także podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy podkreślić ogromną rolę regionalnych stowarzyszeń OSK zaangażowanych w organizację konkursu. Głównym organizatorem jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Radzimy więc zgłaszanie swojego akcesu w edycji przyszłorocznej do oddziałów regionalnych.