Ekspert wyjaśnia

Kiedy doradca do spraw bezpieczeństwa?

Autor: Odpowiedzi udzielił: adwokat Marcin Boruc

9 lipca 2006

Pytanie: Na terenie naszego przedsiębiorstwa odbywa się rozładunek i załadunek materiałów niebezpiecznych. Uczestniczą w nim nasi przewoźnicy, ale drogi nie są ogólnie dostępne. Jednak materiały te są przywożone z zewnątrz i wywożone z terenu firmy wyłącznie przez innych dostawców i przewoźników. Czy w takiej sytuacji musimy ustanowić doradcę do spraw bezpieczeństwa? - pyta czytelnik “Rzeczpospolitej”.

Odpowiedź: Tak, wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671 ze zm.). Jeżeli zatem przedsiębiorstwo dokonuje rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych przy udziale swoich przewoźników, to zgodnie z tym przepisem musi wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa - wynika z wyjaśnienia, które uzyskaliśmy w Departamencie Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu. Nie zmienia tego wykonywanie przywozu i wywozu towarów niebezpiecznych przez inne podmioty z terenu tego przedsiębiorstwa.