Ekspert wyjaśnia

Konieczność montowania pasów bezpieczeństwa

11 czerwca 2006

Pytanie: Do wielu właścicieli firm świadczących usługi przewozu osób dotarła w ostatnim czasie informacja, iż zgodnie z wymogami Unii Europejskiej we wszystkich pojazdach służących do przewozu osób powinny być zamontowane pasy bezpieczeństwa również na miejscach pasażerów. Brak pasów grozić miał wysokim mandatem i zakazem wykonywania usług transportu drogowego. Ponadto natychmiastowe wejście takiego obowiązku wiązałoby się ze znacznymi kosztami, związanymi z koniecznością zamontowania pasów bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Wszystkie informacje dotyczące konieczności natychmiastowego montowania pasów bezpieczeństwa okazały się nieprawdziwe. Jak wyjaśnia Ministerstwo Transportu, od 21 kwietnia 2006 roku Polska stosuje wymagania unijne, które rozszerzają obowiązek wyposażania w pasy bezpieczeństwa siedzeń w autobusach turystycznych i samochodach ciężarowych. Obecnie są to wymagania obowiązujące w procedurze homologacji typu pojazdu i dlatego dotyczą wyłącznie producentów/importerów pojazdów. Dopiero od 20 października 2007 roku nie będzie można zarejestrować po raz pierwszy nowych pojazdów niespełniających wymagań unijnych, tzn. z siedzeniami bez pasów bezpieczeństwa. Autobusy turystyczne i samochody ciężarowe zarejestrowane przed tą datą dalej będą mogły być eksploatowane bez pasów bezpieczeństwa. Przypomnijmy więc, że obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażera dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, które są wyposażone w takie pasy. Obowiązek ten był sukcesywnie wprowadzany od 1992 roku. W obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku. Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa również grupę osób wyłączonych z tego obowiązku. Odnośnie do dzieci przepisy precyzują, że w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat nieprzekraczające 150 cm wzrostu przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Obowiązuje również zakaz przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego. W przypadku pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera dziecko w wieku do 12 lat można przewozić na przednim siedzeniu wyłącznie przodem do kierunku jazdy.