Ekspert wyjaśnia

Łączenie pracy etatowej i własnej działalności

18 marca 2013

Pytanie: Czy można łączyć własną działalność gospodarczą z pracą na etacie?

Odpowiedź: Osoby pracujące na umowę o pracę mogą bez jakichkolwiek przeszkód prowadzić swoją własną działalność gospodarczą. Jedyną przeszkodą w założeniu własnej firmy może być zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę.

Własna firma. Coraz popularniejszym staje się łączenie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jest to dobre rozwiązanie na powiększenie uzyskiwanych dochodów, przy czym nie powiększają się składki ZUS, które płacone są już przez pracodawcę. Bardzo często zdarza się, że firma założona przez pracownika zajmuje się dokładnie tym samym rodzajem działalności co wykonywana na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy wykonywana działalność pokrywa się co do obszaru i przedmiotu pracodawca może poczytać to jako brak lojalności lub działalność konkurencyjną. Często kończy się to wypowiedzeniem umowy o pracę. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z tego powodu?

Zakaz konkurencji w umowie o pracę: Jeżeli pracownik miał zapisane w umowie o pracę klauzulę zakazu konkurencji, wypowiedzenie umowy o pracę może być najmniej dotkliwą karą jaką otrzyma. O wiele częściej będzie się to wiązało z karami finansowymi, których wartość zależy od zapisu zawartego w łączącej strony stosunku pracy umowie. Jeżeli jednak w umowie o pracę nie występował zakaz konkurencji pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia. W przypadku takim pracownik nie ma obowiązku pytać pracodawcy o zgodę na założenie własnej firmy, która zajmowałaby się tym samym co pracodawca. Również kodeks pracy nie stawia pracownikowi żadnych przeszkód ani wymogów ograniczających prawo do założenia zbieżnej przedmiotowo działalności gospodarczej. Co prawda pracownik musi dbać o dobro pracodawcy, jednak nie można interpretować tego rozszerzająco w kierunku zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji nie może jednak zabraniać pracownikowi prowadzenia działalności gospodarczej niepokrywającej się z działalnością pracodawcy.

Ograniczenia dla firmy pracownika. Brak zakazu konkurencji w umowie o pracę pracownika nie upoważnia go jednak do nieograniczonych możliwości konkurencji. Oznacza to, że pracownik nie może przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej wykorzystywać swojej pozycji lub stanowiska zajmowanego u pracodawcy.

Obie aktywności powinny być wykonywane w sposób rozdzielny, czyli prowadzenie własnej firmy nie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi. Nie jest np. dopuszczalne wykonywanie zadań własnej firmy w czasie godzin pracy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik musi jednoznacznie oddzielać wykonywanie obowiązków pracowniczych od prowadzenia firmy.