Ekspert wyjaśnia

Łączny czas prawy instruktora

3 czerwca 2012

Pytanie:Witam, proszę o pomoc w zinterpretowaniu rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, a dokładniej § 14, który mówi o łącznym czasie pracy instruktora. Jestem zatrudniona na 3/4 etatu jako księgowa i dodatkowo prowadzę OSK. Starosta zarzucił mi, że przekroczyłam czas pracy ponieważ w soboty (czas wolny - na etacie pracuje od poniedziałku do piątku po 6 godz.) jeździłam 8 godz. więc niby o 2 godz. za dużo. W tygodniu jeżdżę max po 6 godz. W moim rozumieniu nie mogę przekroczyć łącznych godzin pracy 12 w ciągu doby a 8 godz. praktycznych jako instruktor. Wiec, jaki przepis zabrania mi w moim wolnym czasie wykonywać prace instruktora w całości godzin określonych w rozporządzeniu? A jeżeli mam urlop, to w tym czasie nie wolno mi prowadzić zajęć praktycznych w OSK w pełnym wymiarze. Pozdrawiam

Odpowiedź:Odpowiadając na pytanie Koleżanki mam wrażenie, że ktoś w tym wypadku przekracza nie tylko granice przepisów, lecz również zdrowego rozsądku. Paragraf 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, jednoznacznie używa sformułowania "w dobie" czyli liczy się pomiędzy godz. 0000 a 2400. O ile nasza Koleżanka dokładnie opisała sytuację nie widzę podstaw do przedstawionych zarzutów. W otrzymanym po kontroli (?) protokóle występują zalecenia pokontrolne wraz z obowiązkiem podania podstawy prawnej. Jeżeli będzie ona taka jak w pytaniu to jest to podstawa do odwołania się do Kolegium Wojewody. Pozdrawiam

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

(...) § 14. 1. Łączny czas pracy instruktora nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby.

2. Do czasu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy.

3. Łączny czas zajęć praktycznych prowadzonych przez instruktora w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami.

4. Instruktor jest obowiązany złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie czy wykonuje pracę w innym miejscu, zawierające informację o ilości godzin pracy w ciągu doby.”

Odpowiedzi udzielił: Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia, akredytowana jednostka szkoląca pod patronatem ITS, Kraków