Ekspert wyjaśnia

Nieletni rowerzysta podróżuje po Polsce

23 maja 2010

Pytanie: Czy osoba nieletnia może sama (bez rodziców i opiekunów) podróżować rowerem po Polsce?

Odpowiedź:Nie ma przepisów zabraniających podróżowania osobom małoletnim bez rodziców (opiekunów). Należy jednak mieć na uwadze, że to właśnie rodzice (opiekunowie) sprawują opiekę i ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy do czasu uzyskania przez nie 18 roku życia. W związku z powyższym podróż taka będzie możliwa po uzyskaniu zgody rodziców. Wychodząc z praktycznego punktu widzenia należy posiadać przy sobie dokument tożsamości, dobrze byłoby mieć przy sobie również pisemną zgodę rodziców na taki wyjazd oraz numer telefonu kontaktowego z nimi. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości ze strony organu kontrolnego będzie można wówczas w dość szybki sposób zweryfikować wiarygodność przekazanych informacji. Ponadto należy przypomnieć, że osoba kierująca rowerem, która nie ukończyła 18 lat jest zobowiązana posiadać kartę rowerową.