Ekspert wyjaśnia

Niemieckie celne tablice rejestracyjne

Autor: Janusz Hirsch z firmy Autocomplex importującej używane pojazdy oraz nadkomisarz Janusz Staniszewski z gdańskiej drogówki

7 maja 2006

Pytanie: Jak długo można jeździć na niemieckich tablicach celnych wyróżniających się charakterystycznym czerwonym paskiem?

Odpowiedź: Maksymalnie dwa tygodnie. Charakterystyczne tablice z czerwonym paskiem umożliwiają legalny wywóz i są zarazem potwierdzeniem tymczasowego ubezpieczenia pojazdu. Koszt takich tablic to 120 euro za samochód osobowy i 150 za ciężarówkę. Na czerwonym pasku z boku rejestracji widnieje data jej wykupienia. Tablice są ważne 7 lub - maksymalnie - 14 dni. Pojazd z przeterminowanymi tablicami jest traktowany jako nieposiadający ważnego dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku policjant może skierować wniosek do sądu grodzkiego. Niektórzy kierowcy, jeżdżąc na tablicach celnych, wykupują polskie ubezpieczenie OC. Kto tego nie zrobił, a minął mu termin warunkowego ubezpieczenia niemieckiego, oprócz sprawy w sądzie grodzkim musi liczyć się z opłatą na rzecz ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i z tym, że pojazd trafi na policyjny parking. Jest i dobra wiadomość: po upływie terminu ważności tablice możemy powiesić sobie w garażu - po przerejestrowaniu pojazdu nie trzeba ich zwracać.