Ekspert wyjaśnia

Obowiązek informowania o sytuacji przewoźnika

1 stycznia 2006

Pytanie: Czy przedsiębiorca posiadający licencję przewozową na transport drogowy przez cały czas świadczenie tych usług może być zobowiązany do informowania organu, który wydała mu taki dokument, o tym np., że posiada odpowiednią kondycję finansową i dysponuje odpowiednimi pojazdami?

Odpowiedź: Tak. Organ, który udzielił licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika obowiązek informowania.