Ekspert wyjaśnia

Konsekwencje niezdanego egzaminu

1 stycznia 2006

Pytanie: Czy w przypadku niepowodzenia na egzaminie na kat. A, posiadane prawo jazdy kat. B może zostać zabrane?

Odpowiedź: Nie. Wynik negatywny egzaminu na dowolną kategorię nie powoduje jakichkolwiek konsekwencji odnośnie posiadanych uprawnień. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy zdaje się egzamin sprawdzający (po cofnięciu uprawnień, np. za punkty karne).