Ekspert wyjaśnia

Odpowiedzialność zarządcy drogi

3 grudnia 2006

Pytanie: Czy o odszkodowanie mogę ubiegać się w przypadku szkód rzeczowych i osobowych?

Odpowiedź: Tak. Zarządca drogi odpowiada zarówno za szkody rzeczowe – wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku, np. zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, opony, elementów zawieszenia, jak i szkody osobowe – ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych, np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji.

Podstawa prawna:

Ś Art. 361 i 415 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ś Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).