Ekspert wyjaśnia

Odszkodowanie dla komisu za kradziony samochód

Autor: Sąd Najwyższy sygnatura akt - V CK 847/05

6 lipca 2005

Posiadacz pojazdu wstawionego do komisu odpowiada za szkodę, jaką poniósł prowadzący komis wskutek tego, że samochód okazał się kradziony – jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2005 r.

Sędzia Tadeusz Domińczyk potwierdził, że przepisy dotyczące komisu nie normują kwestii szkody osoby prowadzącej komis

Słowa kluczowe opłata za przejazd