Ekspert wyjaśnia

Poprawianie lusterek podczas manewrów

Autor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

27 listopada 2005

Pytanie: Czy można w trakcie egzaminu poprawić ustawienie lusterek, przy wyjeżdżaniu z placu manewrowego na miasto?

Odpowiedź: Pierwszym zadaniem egzaminacyjnym jest przygotowanie do jazdy. W tym zadaniu mieści się również prawidłowe ustawienie lusterek. Jeżeli więc w trakcie egzaminu następuje korekta ustawienia lusterek, oznacza to, że pierwsze zadanie nie zostało prawidłowo wykonane.