Ekspert wyjaśnia

Niepowodzenie na egzaminie

Autor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

27 listopada 2005

Pytanie: Czy w przypadku niepowodzenia na egzaminie na prawo jazdy kat. A, posiadane prawo jazdy kat. B może zostać zabrane?

Odpowiedź: Nie. Wynik negatywny egzaminu na dowolną kategorię nie powoduje jakichkolwiek konsekwencji odnośnie posiadanych uprawnień. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy zdaje się egzamin sprawdzający (po cofnięciu uprawnień, np. za punkty karne).