Ekspert wyjaśnia

Przewóz osób przez kierowcę z kat. B

21 września 2008

Pytanie: Ile osób mogę przewozić samochodem, posiadając prawo jazdy kategorii B?
Odpowiedź: Odpowiedź można znaleźć w "ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym". Art. 88 ust. 2 tej ustawy mówi, iż (...) Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania (...) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla. Definicję "autobusu" czytamy zaś w art. 2 pkt 41 - autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Posiadając prawo jazdy kategorii B nie można więc przewozić więcej niż ośmiu osób (9 włączając kierowcę).

Słowa kluczowe prawo jazdy przewóz osób