Ekspert wyjaśnia

Rejestr taksówkarza

31 sierpnia 2007

Pytanie:Czy taksówkarz, ewidencjonując sprzedaż poprzez kasę fiskalną, musi prowadzić rejestry dla celów VAT?

Odpowiedź: Tak. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 proc. i składać uproszczoną deklarację VAT. Podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani do stosowania kasy, która uzyskała potwierdzenie spełnienia kryteriów wymaganych dla kas o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do ewidencji obrotu i kwot podatku związanych ze świadczeniem usług przewozu osób i ładunków taksówkami, z tym że jeżeli w decyzji wskazano, iż dana kasa jest przeznaczona do współpracy z taksometrami określonego typu, podatnik jest obowiązany spełnić te warunki. Nie zwalnia to jednak z prowadzenia ewidencji do celów VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują zwolnienia z prowadzenia rejestrów nawet dla tych taksówkarzy, którzy wybrali uproszczony sposób opodatkowania według 3-proc. stawki.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Słowa kluczowe podatek taksometry taksówki