Ekspert wyjaśnia

Ruch pojazdów zawracających

7 czerwca 2009

Pytanie: Witam. Poszukuję odpowiedzi na pytanie: sytuacja - do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się dwa pojazdy: nadjeżdżający z prawej strony zawraca, natomiast nadjeżdżający z lewej skręca w swoją prawą stronę. Kto komu ustępuje pierwszeństwa? Proszę o odpowiedz z uzasadnieniem. Dziękuję i pozdrawiam. Czytelnik

Odpowiedź: Dla ułatwienia rozpoznawania pojazdów ustalmy, że pojazd skręcający w prawo oznaczamy jako A, zaś zbliżający się do skrzyżowania z jego prawej strony i zawracający - jako B. Na wstępie trzeba wyjaśnić, że sytuacje powstające w związku z ruchem pojazdów zawracających należą do nietypowych, a wobec tego wymagają też szczególnego traktowania przy ustalaniu pierwszeństwa przejazdu. Powstające wątpliwości muszą być rozstrzygane przy uwzględnianiu dynamiki ruchu i rzeczywistej sytuacji na drodze. Uwarunkowania te decydują o tym, że postawionego pytania nie można rozpatrywać na zasadzie, że kierujący pojazdem A ma pojazd B po swej prawej stronie, a więc ma ustąpić mu pierwszeństwa, bez względu na to jaki manewr on wykonuje, a więc łącznie z zawróceniem. Z takimi wypowiedziami niestety spotykałem się. Jest to podejście czysto formalne, a nawet przeczące zdrowemu rozsądkowi. Kierujący zbliżający się od skrzyżowania w celu zawrócenia (B) jest jedynym uczestnikiem ruchu, który wie, że będzie zawracać a nie skręcać w lewo. Nie ma przecież specjalnego sposobu sygnalizowania manewru zawracania. Dopóty więc dopóki pojazd zawracający nie zajmie pozycji wskazującej na zawracanie (a nie zawsze jest to możliwe), wszyscy inni traktują go jako pojazd skręcający w lewo i inaczej być nie może. Uwzględniając powyższe oraz ogólne zasady bezpieczeństwa ruchu zawarte w art. 3 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, zwłaszcza "obowiązek unikania wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu", to kierujący zawracający powinien ustąpić pojazdowi A. Ponadto obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wymagany od kierującego zawracającego ma znacznie większy "ciężar gatunkowy" niż wymagany od kierującego skręcającego w prawo.

Na zakończenie pragnę dodać, że pracując w ministerstwie przy tworzeniu przepisów ruchu spowodowałem wprowadzenie do ustawy przepisu, że w każdym przypadku kierujący pojazdem zawracającym ustępuje pierwszeństwa. Niestety "specjaliści" którzy w 1997 r. przygotowali nowe Prawo o ruchu drogowym w postaci wyjątkowego bubla, tylko częściowo dotychczas naprawionego, przepis ten usunęli.

Pozdrawiam Zbigniew Drexler

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy