Ekspert wyjaśnia

Stanowisko postojowe i jego znak

31 maja 2009

Pytanie: Proszę o ustosunkowanie się do następującej sytuacji: W strefie zamieszkania są wyznaczone miejsca do parkowania znakiem D18 oraz 4 osobne miejsca oznakowane tylko znakiem poziomym "linia p18". Po zaparkowaniu pojazdu na jednym z tych 4 miejsc wyznaczonych znakiem poziomym kierowca jest karany przez Straż Miejską mandatem 100 zł i 1 pkt karnym z artykułu 97 kodeksu wykroczeń. Kodeks drogowy w paragrafie 49 mówi, że zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Czy miejsce wyznaczone do parkowania w strefie zamieszkania musi być oznakowane wyłącznie znakiem pionowym D18? Jeżeli tak, to jaki przepis to reguluje? Pozdrawiam!

Odpowiedź: System znaków drogowych, co reguluje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (par. 1 ust. 3), wyróżnia znaki drogowe pionowe i poziome, nadając im jednakową moc obowiązującą. Obowiązek zaś stosowania się do znaków drogowych jest określony w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Miejsca postoju mogą być wyznaczone zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi lub obydwoma tymi znakami łącznie. Paragraf 90 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że "Znak P-18 "stanowisko postojowe" wyznacza miejsce postoju pojazdów." Nie ma żadnego przepisu ustalającego, że ze stanowiska tego można korzystać tylko w przypadku, gdy towarzyszy mu znak pionowy D-18. Opisana praktyka Straży Miejskiej nie znajduje podstaw prawnych. Serdecznie pozdrawiam Zbigniew Drexler

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy