Ekspert wyjaśnia

Sygnalizacja zamiaru zmiany kierunku jazdy

Autor: Jan Szumiał

12 marca 2006

Pytanie: Witam i pozdrawiam. Moje zapytanie dotyczy kwestii przejazdu przez skrzyżowanie o tzw. “łamanym” pierwszeństwie przejazdu i właściwego sygnalizowania na tym skrzyżowaniu – rys. 1. Sprawa wyniknęła w trakcie dyskusji między nami szkoleniowcami. Z artykułu 22.5 Kodeksu Drogowego wynika dla mnie jasno, że kierunkowskazów używamy do sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Czy w związku z tym jazda na wprost przez w/w skrzyżowanie to zmiana pasa ruchu i należy to sygnalizować? Sygnalizuję zamiar skrętu w prawo na takim skrzyżowaniu jadąc cały czas drogą z pierwszeństwem, ale nie sygnalizuję jadąc prosto, gdy opuszczam drogę z pierwszeństwem. Czy może popełniam błąd, bo przekraczam odjezdni z pierwszeństwem przejazdu, a to tak jakbym skręcał w lewo.

Odpowiedź: Na rysunku dołączonym do pytania przestawiającym sytuację drogową wkradł się błąd. Przedstawione jest skrzyżowanie o kształcie litery T, oznakowanie sugeruje skrzyżowanie w kształcie litery X (tab. T-6).

art. 2 pkt 10 - Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. art. 22 pkt 5 – Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub prasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania, niezwłocznie po wykonaniu manewru. art. 22 pkt 1 – Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo do środka jezdni, a na ulicy jednokierunkowej do lewej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lego. art. 2 pkt 7 – Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Z powyższego wynika, że na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem, pas ruchu nie musi przebiegać zgodnie z tymże pierwszeństwem. Należy również odróżnić zmianę pasa ruchu od przecięcia się pasów. Trzeba przeanalizować: co to jest zmiana kierunku ruchu? Czy wykonując skręt zmieniamy kierunek? Następnie musimy pamiętać, że jazda nasza musi być czytelna dla innych uczestników ruchu, nie stwarzająca zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, nie utrudniająca i nie zakłócająca spokoju lub porządku publicznego, nie wprowadzająca w błąd innych. Spróbujmy wyjaśnić za pomocą przykładów:

7d81ed1de163a3c74964d4d251dd7308dcc224c2

Przykład 1. Oznaczmy pojazd wyjeżdżający z dołu symbolem A; pojazd nadjeżdżający z prawej strony symbolem B i pojazd najeżdżający z góry – C. Jeżeli pas ruchu przebiegałby zgodnie z pierwszeństwem przejazdu to pojazd C jadąc na wprost przez skrzyżowanie powinien mieć włączony kierunkowskaz? Jeżeli tak, to który? Zmienia kierunek ruchy czy nie?

Przykład 2: Zainstalujmy na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetlną z sygnalizatorem S-1. W chwili wyświetlanego sygnału zielonawo do pojazdu A, dla pojazdu B będzie paliło się światło zielone czy czerwone? A jakie światło dla pojazdu C? Pojazd A jadąc na wprost będzie zmieniał kierunek jazdy czy nie? Powinien włączyć kierunkowskaz? Jeżeli tak, to który? Myślę, że odpowiedź, w tym momencie jest oczywista. Jeżeli zielony sygnał będzie dla pojazdu A, to taki sam będzie dla pojazdu C i obydwa pojazdy przejeżdżając prosto przez skrzyżowanie nie zmienią kierunku jazdy, nie włączają kierunkowskazu. Pojazd B przy sygnale zielonym skręcając w lego zmienia kierunek ruchu i powinien sygnalizować ten manewr lewym kierunkowskazem. Nie może być tak, że jeżeli sygnalizacja działa, pas ruchu idzie na wprost, jeżeli jest wyłączona (zmienia się) przebiega zgodnie z drogą z pierwszeństwem przejazdu (rys. 1).

7f16e67c4716504704d0f18e1c6b1389f4a376fa

Przykłady można mnożyć – możemy posłużyć się skrzyżowaniem w kształcie litery X. Wtedy sytuacja będzie jeszcze bardziej oczywista. Kierujący pojazdem B jadąc na wprost przez skrzyżowanie włączając lewy kierunkowskaz wprowadziłby w błąd kierowcę pojazdu C zamierzającego skręcić w lewo w drogę poprzeczną stwarzając zagrożenia. Prawidłowo: pojazd A włącza lewy kierunkowskaz, jeżeli zamierza skręcić w lewo; jadąc prosto nie włącza żadnego kierunkowskazu (gdyby włączył prawy, kierowca pojazdu C, mógłby odebrać jako zamiar skrętu w prawo i wjechałby na skrzyżowanie). Pojazd B skręcając w prawo – włącza prawy kierunkowskaz, jadąc prosto – nie włącza kierunkowskazu, skręcając w lewo włącza lewy kierunkowskaz. Pojazd C skręcając w lewo – kierunkowskaz lewy, prosto bez kierunkowskazu. Inną kwestią jest pierwszeństwo przejazdu przez to skrzyżowanie. Pojazd A ma pierwszeństwo. Pojazd B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A. Pojazd C ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B. Proszę pamiętać, że zawsze na drodze musimy zachowywać się w sposób zrozumiały dla innych uczestników ruchu (czytelny) (rys. 2).

Słowa kluczowe kierunkowskazy