Ekspert wyjaśnia

System przerywanego czasu pracy

Autor: Marta Radomska - "Rzeczpospolita"

8 stycznia 2006

Pytanie: W mojej firmie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy. Czy mimo to mogę wprowadzić dla kierowcy system przerywanego czasu pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odpowiedź: Pierwsza różnica między przerywanym systemem czasu pracy kierowców a pozostałych pracowników dotyczy długości przerwy. I kodeks pracy, i ustawa o czasie pracy kierowców mówią, że w ciągu doby pracodawca może zastosować wobec pracownika jedną przerwę, trwającą jednak nie dłużej niż 5 godzin (może więc ona trwać 2, 3 lub 4 godziny). Jednak w tym wypadku kierowcy są bardziej uprzywilejowani. Ustawa o czasie pracy kierowców przewiduje wydłużenie przerwy do 6 godzin, ale pod warunkiem, że dobowy wymiar czasu pracy zatrudnionego kierowcy nie przekracza 7 godzin, a on sam wykonuje przewozy regularne. Wątpliwości czytelnika wiążą się z tym, jak wprowadzić przerywany czas pracy. Zapewne zasugerował się ogólną zasadą przewidzianą w kodeksie pracy, że nie mogą wprowadzić go pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy. Nie dotyczy to jednak czytelnika. Zatrudniając kierowcę, może on ustalić przerywany czas pracy w umowie o pracę lub regulaminie pracy (art. 18 pkt 3 ustawy o czasie pracy kierowców). Uwaga! Podobnie jest z pracodawcą, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa i hodowli. On też może wprowadzić przerywany czas pracy w umowie o pracę (art. 139 § 4 k.p.). Innym wyjątkiem, jaki różni stosowanie przerywanego czasu pracy wobec kierowcy i wobec pracownika, do którego stosuje się kodeks pracy, jest możliwość przyjęcia w pierwszym wypadku mieszanego systemu czasu pracy. Polega on na połączeniu przerywanego czasu pracy z równoważnym.

Słowa kluczowe czas pracy kierowcy