Ekspert wyjaśnia

Skargi na egzaminatorów

Autor: Główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Tomasz Piętka

8 stycznia 2006

Pytanie: Jakie działania antykorupcyjne wśród egzaminatorów przewidziało Ministerstwo?

Odpowiedź: W ramach działań antykorupcyjnych Ministerstwo Transportu i Budownictwa przewidziało kamery w samochodach egzaminacyjnych. Mają one służyć temu, aby sprawdzić, czy wszystkie zadania egzaminacyjne zostały wykonane, czy wybrana trasa była właściwa, a czas przeprowadzenia egzaminu był zgodny z zaplanowanym. Kursanci mają zastrzeżenia do egzaminatorów, choć to oni często wykazują się dużą niewiedzą. W ośrodkach posiadających kamery ilość skarg zmniejszyła się o 90 proc.