Ekspert wyjaśnia

Szumiał: Testy kat. B: pozycja boczna ustalona

2 maja 2013

Pytanie: Kiedy należy ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej?

Odpowiedź:

4ccacb6a03d50cecab596ccf19ed639c35df5b58

Pozycja bezpieczna-boczna ustalona ( Fot.: PD@N 462-111gi)

Osoba nieprzytomna traci świadomość, przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i wewnątrz ustrojowe. Zanikają u niej odruchy kaszlu i połykania, chroniące przed zachłyśnięciem się, mogącymi zalegać w jamie ustnej treściami pokarmowymi, śluzem, krwią lub ciałem obcym.W wyniku osłabienia napięcia mięśniowego języka powodującego opadanie na tylną ścianę gardła i zatykającego dojście do tchawicy u poszkodowanego leżącego na wznak może dojść do uduszenia.

Jeżeli po sprawdzeniu czynności życiowych to jest oddechu, poprzedzonego wcześniejszym udrożnieniem dróg oddechowych przez odchylenie głowy do tyłu, stwierdzimy że oddech jest prawidłowy, powinniśmy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej(bocznej). Według Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji osobę nieprzytomną prawidłowo oddychającą należy ułożyć w pozycji bezpiecznej z głową obniżoną, aby ułatwić odpływ treści płynnej z jej ust.

Zanim poszkodowanego ułożymy w pozycji bezpiecznej musimy zdjąć mu okulary, wyjąć z kieszeni duże lub ostre przedmioty.

Ułożenie w pozycji bezpiecznej powinno spełniać następujące warunki:

*być stabilne ( uniemożliwiające samoczynne odwrócenie się z powrotem na plecy)

*pozwalające bezpieczne przewracanie na bok lub plecyposzkodowanego z zachowaniem ostrożnościeliminującej uszkodzenia części szyjnej kręgosłupa

*zapewniającą obserwację dróg oddechowych poszkodowanego

*nie powodujące uciski na klatkę piersiową utrudniające poszkodowanemu oddychanie

Pamiętać musimy, że u osoby nieprzytomnej szybko następuje wychłodzenie organizmu, dlatego konieczne jest zabezpieczenie jej przed utratą ciepła przez okrycie. Należy cały czas kontrolować jej stan. Jeżeli okres oczekiwania na przyjazd służb medycznych trwa dłużej niż 30 minut, należy poszkodowanego przewrócić na drugi bok w celu zwolnienia ucisku na niżej leżące ramię.

Odpowiedzi udzielił:

cf4fd38c5e30c7d327ad24eb545421010ed83eb5Jan Szumiał (fot.), właściciel PRASKIEJ AUTO-SZKOŁY, instruktor nauki jazdy, autor poradnika z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej