Ekspert wyjaśnia

Tablica wcześnie ostrzegająca U-27

12 września 2016

Pytanie: Witam. Spotkałem się z oznakowaniem jak na załączonym zdjęciu. Proszę o odpowiedź, czy oznakowanie to jest prawidłowe i jak je interpretować? Dlaczego po lewej stronie jezdni jest inne oznakowanie, wg mnie prawidłowe, ale przecież znaki te mogą być zasłonięte przez przejeżdżające samochody, poza tym to znaki po prawej stronie są znakami podstawowymi? Moim zdaniem błąd jest w umiejscowieniu tabliczki "250 m". Powinna ona być pod znakiem A-16 "przejście dla pieszych", a nie pod znakiem B-33 "ograniczenie prędkości". Według mnie interpretacja oznakowania jest następująca: Uwaga na przejście dla pieszych i konieczność ograniczenia prędkości ZA (!) 250 m. Czy mam rację? Pozdrawiam. Czytelnik.

05012010a8c1caf2a889311071f12a9094249e42

(546-81 fot. Czytelnik)

Odpowiedź: Drogi Czytelniku! Odpowiadając na Pana Pytanie “czy oznakowanie to jest prawidłowe i jak je interpretować?“ rozumiem, iż chodzi Panu o tablicę wcześnie ostrzegającą U-27, którą widzimy po prawej stronie na załączonym zdjęciu.

Takie oznakowanie wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z którego wynika: Tablica wcześnie ostrzegająca U-27 służy do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca. Stosowana jest wyłącznie na drogach szybkiego ruchu. Tablica ta ma wymiary gabarytowe 2500 x 1500 mm. Lico tablicy wykonane jest z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej. Obie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 mm, umieszczone w górnych narożach tablicy U-27, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków z częstotliwością 30 ą 5 błysków na minutę, a czas trwania błysku i natężenie światła tak dobrane, aby sygnał był widoczny z odległości 1000 m zarówno w dzień, jak i w nocy. Na tablicach U-27 dopuszcza się zestawianie dwóch lub trzech znaków drogowych pionowych. Z tego właśnie zapisu wynika, iż te dwa znaki A-16 i B-33 mogą być umieszczone na tej tablicy, która ostrzega nas o zbliżaniu się - tak jak Pan pisze - do miejscaniebezpiecznego jakim jest przejście dla pieszych usytuowane na tej drodze.

Co do tabliczki, o której Pan wspomina w piśmie, należy przywołać rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w którym jest mowa właśnie o tych tabliczkach. Te właśnie muszą być odpowiedniej barwy i kształtu.

 

3240194678c2d99b38e33c0f31e838f5d05891fc

Tabliczka T-1. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego

5ff02598aa4ca511898827c2cb42c35d71a5266d

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Na załączonym zdjęciunie widzimy w/w tabliczek. Natomiast napis 250 m usytuowany natablicy U-27 informuje, że miejsce niebezpieczne będzie za 250 m. Należy też pamiętać, iż:

·znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

·znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności,

·odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/godz.

·znak B-33 “ograniczenie prędkości” beztabliczki T - 21 obowiązuje od miejsca ustawienia.

Analizując przesłaną fotografię, treść pytania, obowiązujące rozporządzenia oraz oznaczenie zastosowane na tej drodze zgadzam się z Panem, iż jesteśmy ostrzegani o miejscu niebezpiecznym, jakim niewątpliwie jest przejście dla pieszych usytuowane natej drodze. Zarządca tej drogi zdecydował się na takie właśnie oznaczenie, zapewne w związku ruchem jaki występuje na tej drodze i potencjalnie występującym niebezpieczeństwem pieszych, którzy chcą przejść na drugą stronę. Zastosował tu właśnie tablicę wcześnie ostrzegającą U-27, którą widać z daleka i która zapewne działa na wyobraźnię kierowców jadących tą drogą.

Natomiast, nie mogę zgodzić się z Panastwierdzeniem, iż odległość 250 metrów umieszczona na tej tablicy dotyczy ograniczenia prędkości, albowiem jak wcześniej napisałem, nie ma tam żadnej tabliczki T-21, a znak B-33 w takim zestawieniuobowiązuje od miejsca ustawienia. Chodzi o to, aby kierujący zmniejszyli prędkość właśnie od ustawionego znaku i ten odcinek do przejścia dla pieszych, które znajduje się za 250 m, pokonali wolniej. Dlaczego? Ponieważ, na co proszę zwrócić uwagę, nie ma na tej drodze chodników dla pieszych, a to powoduje, że oni są obowiązani korzystać z pobocza. Tu zapewne ruch ten może być wzmożony właśnie przy zbliżaniu się do tego przejścia.

Odpowiedzi udzielił:

752fa52b48de850b7ee22f83c828ea618dace1d7Robert Dorosz, instruktor, egzaminator MORD Tarnów

(546-82-83 oraz 84 fot. Jola Michasiewicz)