Ekspert wyjaśnia

Testy na prawo jazdy kat. B: światła awaryjne

24 marca 2013

Pytanie 1:Czy musisz włączyć światła awaryjne, by w pokazanej sytuacji sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na chodniku? Moim zdaniem zakaz zatrzymywania się dotyczy całej szerokości drogi licząc od osi jezdni w prawo. Czyli jezdni, chodnika i pobocza, gdyż nie ma tabliczki uzupełniającej np. Nie dotyczy chodnika! Poza tym pojazd ten stoi na całej szerokości chodnika a pieszym należy pozostawić min. 1.5 metra – ocenia Czytelnik.

6ffe9632e5224d2439b82bf54084b10dd7789ed3

(Fot.: PD@N 459-4)

Pytanie 2: Czy musisz sygnalizować postój swojego zepsutego samochodu na poboczu, jeżeli jest widoczny on z dostatecznej odległości? W tej sytuacji zepsuty pojazd stoi poza "linią ciągłą krawędziową". Linia ta zabrania zatrzymywania się i postoju na jezdni jak i za linią ciągłą na poboczu. Jeśli nie byłoby linii ciągłej wówczas można nie sygnalizować, gdyż w pytaniu mowa jest, że widoczny jest on z odpowiedniej odległości!

W obu przypadkach zepsuty pojazd stoi w miejscach zabronionych-dlatego też awarię należy sygnalizować po przez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta odblaskowego w odpowiedniej odległości! -komentuje Czytelnik.

78bb960572a95492722fc7a8ad1fd4715adba3fa

(Fot.: PD@N 459-3)

Odpowiedź

bc2684cbb743f7ecbb510acdcc3f0b79dc6388a9

 

^ Nadkom. Sebastian Gleń (fot.), Zespół ds. regulacji prawnych Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

(Fot.: PD@N 459-46)

Ad. nr 1:Art. 50 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w ustępie 1 stanowi w jakich przypadkach należy sygnalizować postój pojazdu z powodu uszkodzenia/awarii (w ust. 2 wskazano jak to czynić), tj. na autostradach, drogach ekspresowych - zawsze (sytuacja pokazana na zdjęciu nie dotyczy jednak takiego typu dróg), a na pozostałych drogach twardych:

*poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na “jezdni” w miejscu zabronionym, a na “poboczu”, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości;

*w obszarze zabudowanym - w razie postoju na “jezdni” w miejscu , w którym zatrzymanie jest zabronione.

Z powyższego wynika zatem, iż na tzw. “pozostałych drogach twardych” postoju na “chodnikuz powodu uszkodzenia/awarii nie sygnalizuje się.

Kodeks drogowy wyraźnie rozróżnia poszczególne części drogi (jezdnia, pobocze, chodnik). Gdyby ustawodawca chciał np. objąć danym nakazem/zakazem “chodnik” to użyłby takiego sformułowania lub po prostu “droga” - obejmując tym samym jej wszystkie składowe elementy.

Odrębną sprawą jest fakt, iż parkowanie w sposób pokazany na fotografii jest nieprawidłowy - jednak ewentualne włączenie świateł awaryjnych itp. tego faktu nie zmieni.

Ad. nr 2: Odnośnie tego pytania zwracam uwagę, iż ze zdjęcia wynika, ze pojazd jest “poza obszarem zabudowanym”, a w treści podano, iż jest widoczny z odpowiedniej odległości.

Wynikający z przepisu art. 50 ust. 1 Prd obowiązek sygnalizowania postoju pojazdu z powodu uszkodzenia/awariipoza obszarem zabudowanym dotyczy: “jezdni” - w miejscu zabronionym, a “pobocza” - tylko jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości.

W przypadkach obydwu pytań testowych odpowiedź winna być zatem przecząca.

Odpowiedzi udzielił: nadkom. Sebastian Gleń,

Zespół ds. regulacji prawnych Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie