Ekspert wyjaśnia

Uprawnienia do poruszania się skuterem

27 czerwca 2010

Pytanie: Chciałam uzyskać informację, jakie dokumenty uprawniają do poruszania się skuterem?

Odpowiedź: Kwestie zakresu uprawnień do kierowania określonymi pojazdami uregulowane zostały w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Aby odpowiedzieć na zadane pytanie należy określić, co Pani rozumie pod pojęciem “skuter", gdyż takiego rodzaju pojazdu nie ma. Potocznie “skuterem" można nazwać: (art. 2 cyt. Ustawy):

MOTOCYKL - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;

MOTOROWER - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

W zależności od rodzaju pojazdu, wymagane są różne uprawnienia, i tak:

do kierowania motorowerem

- nie wymaga się żadnych uprawnień od osób, które ukończyły 18 rok życia,

- osoby w wieku od lat 13 do 18 lat - muszą posiadać kartę motorowerową lub prawo jazdy kat. A1, B1 lub T (można je uzyskać po ukończeniu lat 16)

do kierowania motocyklem

- prawo jazdy kat. A (można je uzyskać po ukończeniu lat 18)

- prawo jazdy kat. A1 (można je uzyskać po ukończeniu lat 16); uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kw.

Odpowiedzi udzielił: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu