Ekspert wyjaśnia

Ważność badań psychologicznych

5 marca 2006

Pytanie: Bardzo proszę o informacje na temat badań psychologicznych. Konkretnie interesuje mnie okres ważności orzeczenia psychologicznego. Mam ukończone 63 lata. Ostatnie badanie miałem w grudniu 2004 r. W kodeksie drogowym nie mogę znale terminów ważności takiego badania. Jest tylko jedna pozycja mówiąca o terminie 5 letnim dla osób po 60 roku życia do 65 roku, ale jest to dla osób, które są kierowane na te badania. Mnie jest to potrzebne do zaświadczenia w sprawie zatrudnienia, dawniejsze tzw. świadectwo kwalifikacji. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie lub nr przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Z poważaniem Bolesław Jasiński

Odpowiedź: Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Art. 39d. 1. Kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane:

1) w wieku do 55 lat - co 5 lat;

2) w wieku od 56 lat do 65 lat - co 2 lata;

3) powyżej 65 roku życia - corocznie.

3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Art. 39f. Wymagania, o których mowa: 1) w art. 39a-39e, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy lub osób wykonujących osobiście przewozy na rzecz tego przedsiębiorcy. Zgodnie z powyższą ustawą, ważność Pańskiego badania psychologicznego kończy się w grudniu 2006, co powinno być zaznaczone na otrzymanym przez Pana orzeczeniu psychologicznym.

Jeśli w następnym badaniu psycholog nie stwierdzi przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, otrzyma Pan orzeczenie ważne na kolejne 2 lata. Jeśli w tym czasie ukończy Pan 65 lat, kolejne orzeczenie będzie ważne tylko 1 rok.