Ekspert wyjaśnia

Z amerykańskim prawem jazdy w Polsce

13 sierpnia 2006

Pytanie: Czy posiadając amerykańskie prawo jazdy można jeździć po Polsce?

Odpowiedź: Amerykańskie prawo jazdy jest w Polsce nieważne. Można jednak na podstawie amerykańskiego prawa jazdy otrzymać polskie po zdaniu egzaminu teoretycznego. Aby zapisać się na egzamin konieczne jest tłumaczenie amerykańskiego prawa jazdy wykonane przez tłumacza przysięgłego. Z tłumaczenia musi wynikać do prowadzenia jakich pojazdów uprawniało to prawo jazdy w Stanach.

Słowa kluczowe prawo jazdy USA