Ekspert wyjaśnia

Dokumenty w ośrodku egzaminowania

13 sierpnia 2006

Pytanie: Kurs na prawo jazdy ukończyłem około 2 lata temu, w międzyczasie kilkakrotnie próbowałem zdać egzamin, jednak z wynikiem negatywnym. Od blisko roku nie przystępowałem do egzaminu. W związku z tym mam pytanie: jak długo przechowywane są moje dokumenty w WORDzie?

Odpowiedź: Dokumenty w WORD są przechowywane w okresie jednego roku od daty ostatniego egzaminu. Później są przesyłane do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania kandydata na kierowcę.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD