Ekspert wyjaśnia

Z pachołkami na placu manewrowym

13 czerwca 2010

Pytanie: f25b33ce073ea00d4beeb2fd51c538dd8ce858f3

(Fot.: PD@N 344-34)

Ustawa przewiduje jednoznacznie wymiary łuku i umiejscowienia pachołków tak jak na rysunku powyżej. Jeżeli pachołki są w innych miejscach to egzamin jest nieważny z powodu niedopełnienia warunków przewidzianych w ustawie? Włodek

Odpowiedź: Załącznik nr 5 do rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r. o szkoleniu i egzaminowaniu... - "Instrukcja przeprowadzania egzaminów państwowych" nie podaje w swej treści parametrów ustawiania słupków na torze wykonywanym w ramach zadania nr 2 na egzaminie praktycznym. Wymiary toru ilustruje tabela nr 9, w której mamy podane liczbowe parametry jakim ma odpowiadać. Oczywiście z racji, że część pachołków została na rysunku umieszczona w miejscach analogicznych jak określone w tabeli odległości, można ich umiejscowienie dokładnie określić. Nie wszystkie pachołki można z tą precyzją zlokalizować np. występujące w środku łuku. Pachołki w założeniach stanowią element pomocniczy do przestrzennego określenia toru malowanego w postaci linii poziomych. Mają pomóc kierującemu zorientować się, co do pozycji pojazdu na torze. Przywiązywanie zbytniej uwagi do precyzyjnego umiejscowienia pachołków na torze, może świadczyć o słabym opanowaniu przez kierującego parametrów pojazdu. Czy w ruchu drogowym będziemy mogli liczyć na precyzyjne rozmieszczenie przeszkód na drodze? Metoda ćwiczenia cofania na konkretnie zlokalizowane pachołki nosi znamiona "tresury" i nie ma nic wspólnego z nauczaniem. Zadanie nr 2 w swym założeniu ma potwierdzić umiejętność bezpiecznego wykonania manewru jazdy do przodu i tyłu po ograniczonym torze. Oczywiście WORD czy ośrodek winien dbać o wierne przeniesienie parametrów, lecz kwestionowanie poprawności ustawienia pachołków nie dokładnie jak są przedstawione na rysunku wydaje mi się wątpliwe. Liczy się umiejętność, a nie odtworzenie konkretnych ruchów czy manewrów w sztucznym środowisku. Czym innym jest brak tych elementów na torze lub ustawienie ich poza torem. W tych przypadkach skarga będzie uzasadniona.

Odpowiedzi udzielił: mgr Marek Górny, specjalista ds. szkolenia

(Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia w Krakowie)