Ekspert wyjaśnia

O wyprzedzaniu z prawej strony

13 czerwca 2010

Pytanie: Witam, Proszę o odpowiedź czy na drodze dwujezdniowej (jezdnie rozdzielone pasem zieleni) z dwoma (tylko dwoma) pasami ruchu na każdej z nich w terenie niezabudowanym (brak oznaczenia drogi jednokierunkowej) można wyprzedzać z prawej strony? Pytanie nr 276 w testach egzaminacyjnych na prawo jazdy. Tam odpowiedź brzmi, że tak. Czy rzeczywiście? Taką drogą jest np. droga Warszawa - Katowice; można w warunkach jw. z prawej czy nie? Proszę o prawne umocowanie odpowiedzi. Z poważaniem A. F.

Odpowiedź:Odpowiedź na pytanie Czytelnika jest zawarta w art. 24 ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Stanowi on: “10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust 1 i 7: (1) na jezdni jednokierunkowej; (...)”. Jezdnia jednokierunkowa może być bądź drogą, zwykle ulicą w mieście, o jednym tylko kierunku ruchu, bądź jedną z jezdni drogi dwukierunkowej dwujezdniowej, jaką jest np. droga Warszawa - Katowice.

Powołany w cytowanym przepisie ust. 1 dotyczy przestrzegania ogólnych warunków wymaganych przy wyprzedzaniu (np. dostateczna widoczność i miejsce), zaś ust. 7 określa miejsca, w których wyprzedzać nie wolno (np. przed wierzchołkami wzniesień lub na oznaczonych zakrętach).

Inne warunki nie są określone, a więc omawiany przepis dopuszcza wyprzedzanie zarówno na obszarze zabudowanym, jak i poza nim, to jest m.in. na wspomnianej już drodze.

Należy zwrócić uwagę na to, że wyprzedzanie po prawej stronie jest odstępstwem od wykonywania tego manewru zgodnie z podstawowa zasadą, a więc po lewej stronie, i wobec tego bardzo starannie przestrzegać warunków określonych w przepisach.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler,

autor książek popularyzujących przepisy o ruchu drogowym oraz ich objaśnianie