Ekspert wyjaśnia

Zadaniowy czas pracy dla kierowcy

15 stycznia 2006

Pytanie: Zatrudniamy w firmie kierowcę, którego zadanie polega na wożeniu prezesa i członków zarządu na spotkania. Zatrudniliśmy go w zadaniowym czasie pracy. Jednak przy ostatniej kontroli inspektor pracy to zakwestionował. Czy miał rację?

Odpowiedź: Jak najbardziej, ale pod warunkiem, że pracuje on w transporcie drogowym, a nie wozi prezesa. Zadaniowy czas pracy jest charakterystyczny dla zawodów (np. tzw. wolnych), w których trudno ustalić wymiar czasu pracy niezbędny do tego, aby wykonać wszystkie obowiązki. Pracownik może bowiem wykonać je nawet w 4 godziny. Wszystko zależy od jego wydajności i organizacji pracy. Zakres zadań musi być tak określony, aby ich faktyczne wykonanie nie przekraczało 8 godzin na dobę i 40 w tygodniu. Zadaniowy czas pracy chętnie też stosują firmy transportowe. Ustawa pozwala im wprowadzić ten system czasu pracy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanych przewozów lub ich szczególna organizacja. Wówczas pracodawca ustala zadania przewozowe tak, aby nie przekraczały ustawowych norm czasu pracy (8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu). Prawo zatrudniania kierowców w zadaniowym czasie pracy nie dotyczy jednak wszystkich wykonujących ten zawód. Ustawa mówi wyraźnie, że zadaniowy czas pracy można stosować tylko do kierowców transportu drogowego.

Słowa kluczowe czas pracy kierowcy