Ekspert wyjaśnia

Przerwany kurs na prawo jazdy

Autor: Jan Szumiał / Praska Auto-Szkoła "PAS"

15 stycznia 2006

Pytanie: W lutym 2004 rozpoczęłam kurs prawa jazdy. Z przyczyn losowych na kilka miesięcy dałam sobie z nim spokój, rok temu powróciłam do kursu. Obecnie zostały mi jeszcze dwie godziny do wyjeżdzenia. Moje pytanie brzmi: czy jest jakiś okres - wg prawa drogowego - który mówi ile powinien trwać kurs? Czy mogę wyjeździć te 2 godziny i normalnie przystąpić do egzaminu? Szkoda, żeby pieniądze za kurs przepadły skoro go jeszcze nie ukończyłam. Proszę o pomoc.

Odpowiedź: Kursy rozpoczęte przed 01 lipca 1998 roku, jeżeli zainteresowany nie zdawał egzaminu państwowego są nie ważne (uległy przedawnieniu) spowodowane jest to wprowadzeniem istotnych zmian: w przepisach, szkoleniu, egzaminowaniu i prowadzeniu dokumentacji. W tym przypadku powyższe nie ma miejsca. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym nie precyzuje czasu - okresu trwania kursu na prawo jazdy. Ponieważ rozpoczęła Pani kurs przed 1 kwietnia 2004 roku obowiązuje Panią wyjeżdżenie minimum 20 godzin jazd szkoleniowych. Jeżeli rozpoczęłaby Pani kurs po tej dacie minimum 30 godzin jazd. Zaznaczam minimum. Po odbyciu powyższych jazd obowiązuje Panią zdanie egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym w ośrodku szkolenia, w którym uczestniczyła Pani w kursie i dopiero wtedy powinno być wydane zaświadczenie ukończenia kursu. Może Pani w każdej chwili zmienić ośrodek szkolenia przenosząc kopię karty przeprowadzonych zajęć, która jest podstawą do dalszego kontynuowania szkolenia. Kopię tą wydaje dotychczasowy ośrodek. Ponieważ pisze Pani o jazdach szkoleniowych rozumiem, że egzamin wewnętrzny z części teoretycznej jest zaliczony, jeżeli nie - należy również zaliczyć.