Ekspert wyjaśnia

Zatrzymanie i postój na chodniku

29 marca 2009

Pytanie:Art 47. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza (przy zachowaniu określonego warunku) zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru - i nie określa tutaj dmc.; dalej jednak wspomniany art. "mówi", że INNY POJAZD o dmc. nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Czy wobec powyższego mogę zaparkować w całości na chodniku samochód osobowy o dmc. PRZEKRACZAJĄCYM 2,5 t oraz czy określenie "INNY POJAZD" oznacza, że mogę zaparkować w całości na chodniku np. samochód ciężarowy o dmc. 2,5 t /oczywiście jeżeli pod znakiem zezwalającym na parkowanie będzie umieszczona dodatkowo tabliczka T-30/?

Odpowiedź:W związku z tym pytaniem należy wyjaśnić, co następuje.

1. Warunkowe zezwolenie na parkowanie całych samochodów osobowych na chodniku dotyczy wszystkich samochodów osobowych, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą. W dowodzie rejestracyjnym muszą być określone jako samochód osobowy.

2. Możliwość parkowania na chodniku w całości "innego pojazdu" niż samochód osobowy (należy pominąć tu rowery i motorowery wprowadzone do przepisu przez całkowite nieporozumienie) jest ograniczona tylko do pojazdów o dmc. nie przekraczającej 2,5 t, przy czym ich rodzaj musi być określony symbolem lub napisem precyzującym rodzaj pojazdu.

3. Pojazdy, o których mowa w pkt 2 mogą być pozostawione na chodniku w całości, jednak taka możliwość nie wynika z tabliczki T-30, określającej jedynie sposób ustawienia pojazdu na chodniku (jezdni). W tym celu pod znakiem "parking" powinna być umieszczona tabliczka T-23b z napisem "2,5 t", gdyż bez takiego napisu będzie ona oznaczać samochody ciężarowe o dmc. 3,5 t, co wyraźnie określa przepis.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy