Ekspert wyjaśnia

Znaczenie znaku B-5

29 marca 2009

Pytanie:W jaki sposób zmienia się znaczenie znaku zakazu B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" jeżeli w jednym przypadku na znaku występuje tylko symbol samochodu ciężarowego, a w innym przypadku - na znaku lub na tabliczce pod znakiem występują cyfry oznaczające dopuszczalną masę całkowitą (dmc.)? Czy na wspomnianym znaku lub na tabliczce pod nim może występować wartość 3,5 t czy raczej wartość inna, większa aniżeli 3,5 t?

& 18.5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych "mówi", że określona na znaku albo na tabliczce umieszczonej pod znakiem masa oznacza, że zakaz dotyczy POJAZDU/ZESPOŁU POJAZDÓW/ - a więc nie chodzi tu już tylko o samochód ciężarowy, ale także np. o samochód osobowy, którego dmc. przekracza 3,5 t./także z przyczepą/? W jakim przypadku mogę jechać za znakiem /opisanym lub nieopisanym masą/ samochodem ciężarowym o dmc. 3,5 t z przyczepą lekką?

Odpowiedź: Podawanie na znaku B-5 lub na tabliczce wartości 3,5 t jest praktycznie bezcelowe, gdyż znak bez określenia masy oznacza właśnie, że dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Teoretycznie występuje tu jednak pewna wątpliwość wynikająca z niespójności przepisów. Znak bowiem bez dodatkowego określenia masy dotyczy tylko samochodu ciężarowego, zaś z określeniem 3,5 t (lub innym - większym lub mniejszym) "dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce" - jak to określa przepis.

Uwzględniając tę niespójność przepisów, stosując przy tym wykładnię gramatyczną, można by przyjąć, że w razie umieszczenia napisu 3,5 t znak dotyczyłby łącznie samochodu z przyczepą, zaś bez napisu - samochodu o dmc. do 3,t plus przyczepa, która oczywiście przy samochodzie o takiej masie nie może być duża.

Tej niezgodności natomiast nie ma, gdy napis określa wartość inną niż 3,5 t. Wówczas ma zastosowanie tylko ta część przepisu, która tę masę odnosi do "pojazdu (zespołu pojazdów)", a więc do samochodu łącznie z przyczepą.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy