Ekspert wyjaśnia

Zbigniew Drexler: Kara za nieprzestrzeganie znaków drogowych

3 sierpnia 2014

Pytanie: Witam. Mam konkretne pytanie i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Czy mogę zostać ukarany za parkowanie na drodze wewnętrznej zatrzymując się za znakiem B-36. Czy znaki zakazu obowiązują na drodze wewnętrznej (nie strefa zamieszkania czy strefa ruchu).

W internecie można znaleźć opinie typu: po co stosować się do znaków które na drodze wewnętrznej bez strefy ruchu są po prostu blaszanymi ozdobami słupków. Nic się nie zmieniło, drogi wewnętrzne to nadal są jak to ktoś określił drogami bezprawia gdzie kodeks ruchu drogowego nie obowiązuje. Inni mówią - ależ obowiązuje. Czy naprawdę przeczytanie art. 1 ust. 2 jest tak dużym wysiłkiem?

Proszę o opinię. Piotr Kowal

2ebf57d6cadc18e3e2b72e197bf4886b066c7315

(499-44 fot. czytelnik)

Odpowiedź: Czytelnik słusznie powołuje się na art. 1 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Po licznych nowelizacjach tego artykułu sprawa przestrzegania znaków drogowych znajdujących się na wszelkich drogach została definitywnie i jednoznacznie rozstrzygnięta. Zacznijmy od art. 1 ust. 1, który w pkt 1 stanowi, że ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Ust. 2 natomiast, zasady stosowane na wymienionych wyżej drogach rozciąga na inne drogi stanowiąc, że: przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Przytoczony tu pkt 2 właśnie odpowiada na pytanie czytelnika w sposób jednoznaczny. Kierujący ma obowiązek przestrzegać znaków i sygnałów drogowych umieszczonych również poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania i strefami ruchu, a więc np. ustawionych na drogach wewnętrznych nie znajdujących się w strefach ruchu (sytuacja, o której mowa w liście), znajdujących się na placach parkingowych przy domach towarowych lub na placach przy stacjach paliwowych.

Jak widać z przytoczonych przepisów znaki na drogach wewnętrznych (i innych) nie są tylko “blaszanymi ozdobami słupków” lecz wyrażają zastosowaną w danym miejscu organizację ruchu, za której nieprzestrzeganie można być ukaranym.

Odpowiedzi udzielił:

328c3320bf8418638e42b588ab30aee6c3017ee2Zbigniew Drexler,

ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

(496-35 fot. jola michasiewicz)