Ekspert wyjaśnia

Zdany egzamin to jeszcze nie uprawnienie kierowania pojazdem

29 kwietnia 2012

Pytanie: Czy można jeździć samochodem zaraz po wyjściu z egzaminu tzn. na podstawie karty, którą daje nam egzaminator? Rafał K.

Odpowiedź: Nie. Zdany egzamin to jeszcze nie to samo co posiadanie prawa jazdy. Kwestię reguluje Kodeks wykroczeń oraz akty wykonawcze do niego. Zgodnie z jego przepisami może być Pan pociągnięty do odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów. Za to wykroczenia grozi kara mandatu do maksymalnej wysokości 250 zł (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł, w konkretnym przypadku, gdy prawo jazdy jest wystawione, ale kierujący nie zdążył ich jeszcze odebrać) lub kara nagany. Jeśli policjant ustali, że w ogóle nie posiada Pani uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym na drodze publicznej (czyli prawa jazdy), będzie mógł nałożyć karę w wysokości 500 zł. Ponadto, właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień, również może być ukarany karą grzywny do maksymalnej wysokości 300 zł.

Kodeks wykroczeń:Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. (...)

Art. 95. Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”