Ekspert wyjaśnia

Żółta zebra

25 listopada 2007

Pytanie: Po zamknięciu kładki dla pieszych przy al. Niepodległości przy Bibliotece Narodowej (w Warszawie) wyznaczono przy niej przejście dla pieszych namalowane zebrą w kolorze żółtym, wyposażone również w sygnalizację świetlną. Jak wiadomo, znaki poziome barwy żółtej obowiązują przed znakami barwy białej. Czy w tym przypadku zebra żółta (namalowana między skrzyżowaniami) ma jakieś dodatkowe znaczenie w stosunku do zebry białej, której tu wcześniej nie było? Janusz z Warszawy

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami, jeżeli na drodze są umieszczone znaki poziome barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania się, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Znaki żółte z zasady stosuje się jako tymczasowe podczas robót drogowych, gdy konieczna jest zmiana organizacji ruchu. Jeżeli na przykład w związku ze zwężeniem jezdni konieczne jest przesunięcie pasów ruchu, to nowe pasy są oznaczone liniami żółtymi i należy się do nich stosować, nawet gdy wymaga to przejechania przez linię ciągłą barwy białej. W opisanej w pytaniu sytuacji wyznaczenie przejścia zebrą żółtą nie ma uzasadnienia, ponieważ nie występuje tu jednocześnie zebra biała, którą żółta np. częściowo by pokrywała, zwężając (przesuwając) powierzchnię przejścia.